71/KH-UBND
Chi tiết văn bản
71/KH-UBND
Thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020
Ngày ban hành 02/04/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh71_signed.pdf
 Trở về trang trước