2550/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2550/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa" (Trữ lượng tính đến ngày 01/3/2018)
Ngày ban hành 05/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2550_signed.pdf
 Trở về trang trước