38/KH-UBND
Chi tiết văn bản
38/KH-UBND
Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh38_signed.pdf
 Trở về trang trước