58/TB-UBND
Chi tiết văn bản
58/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 05/04/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb58_signed.pdf
 Trở về trang trước