1784/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1784/QĐ-UBND
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3257/QĐ-CT ngày 07/10/2002 của UBND tỉnh về thu hồi đất tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương giao cho Công ty TNHH SOTO sử dụng
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1784_signed.pdf
 Trở về trang trước