1806/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1806/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1806_signed.pdf
 Trở về trang trước