10/TB-UBND
Chi tiết văn bản
10/TB-UBND
Thông báo Lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018
Ngày ban hành 15/01/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb10_signed.pdf
 Trở về trang trước