20/TB-UBND
Chi tiết văn bản
20/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác đăng kiểm, đăng ký phương tiện thủy nội địa và vị trí sử dụng làm bến tạm giữ phương tiện thủy nội địa vi phạm
Ngày ban hành 02/02/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb20_signed.pdf
 Trở về trang trước