8/CT-UBND
Chi tiết văn bản
8/CT-UBND
Chỉ thị về việc phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 11/05/2017
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct8_signed.pdf
 Trở về trang trước