2217/QĐ-BCĐ
Chi tiết văn bản
2217/QĐ-BCĐ
Thay đổi thành viên Tổ Thư ký thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021"
Ngày ban hành 13/06/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2217_signed.pdf
 Trở về trang trước