12348/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
12348/UBND-CNTT
Giao thẩm định dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/10/2017
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12348_signed.pdf
 Trở về trang trước