86/KH-UBND
Chi tiết văn bản
86/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh86_signed.pdf
 Trở về trang trước