62/KH-UBND
Chi tiết văn bản
62/KH-UBND
Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020
Ngày ban hành 23/03/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh62_signed.pdf
 Trở về trang trước