25/TB-UBND
Chi tiết văn bản
25/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại hội nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng các công trình trong khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 12/02/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb25_signed.pdf
 Trở về trang trước