48/TB-UBND
Chi tiết văn bản
48/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đông Sơn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Ngày ban hành 23/03/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb48_signed.pdf
 Trở về trang trước