605/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
605/QĐ-UBND
Khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho tập thể và cá nhân của Công an huyện Triệu Sơn đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá Chuyên án 601-Q, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 12/02/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d605_signed.pdf
 Trở về trang trước