1315/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1315/QĐ-UBND
Cho trẻ em Việt Nam là cháu Nguyễn Trọng Vũ, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn làm con nuôi nước ngoài là ông Chang Chung Shu (Đài Loan)
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1315_signed.pdf
 Trở về trang trước