4/CT-UBND
Chi tiết văn bản
4/CT-UBND
Chỉ thị tiếp tục triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 13/03/2017
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct4_signed.PDF
 Trở về trang trước