1341/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1341/QĐ-UBND
Gia hạn thời gian sử dụng đất cho Công ty cổ phần Sông Mã để sử dụng vào mục đích Nhà máy gạch tuynel Đông Vinh tại xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1341_signed.pdf
 Trở về trang trước