1770/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1770/QĐ-UBND
Điều chỉnh tên khoáng sản đi kèm trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 1042/QĐ-UBND ngày 05/4/2017
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1770_signed.pdf
 Trở về trang trước