1777/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
1777/UBND-THKH
Giao tham mưu việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ thương mại của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại An Dũng
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1777_signed.pdf
 Trở về trang trước