150/BC-UBND
Chi tiết văn bản
150/BC-UBND
Sơ kết triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại, giai đoạn 2013-2020
Ngày ban hành 20/10/2017
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc150_signed.pdf
 Trở về trang trước