64/KH-UBND
Chi tiết văn bản
64/KH-UBND
Triển khai thực hiện "Ngày sách Việt Nam" lần thứ 5
Ngày ban hành 27/03/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh64_signed.pdf
 Trở về trang trước