3833/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3833/QĐ-UBND
Thu hồi đất, cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn quốc tế ABC chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại xã Yên Trung, huyện Yên Định để sử dụng vào mục đích Nhà máy may xuất khẩu Yên Trung
Ngày ban hành 10/10/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3833_signed.pdf
 Trở về trang trước