24/KH-UBND
Chi tiết văn bản
24/KH-UBND
Truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020
Ngày ban hành 29/01/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh24_signed.pdf
 Trở về trang trước