8120/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8120/UBND-CN
Giao giải quyết đề nghị của Trường Đại học Hồng Đức về việc giao vốn để thi công hoàn thành dự án Trung tâm giáo dục Quốc phòng thuộc Trường Đại học Hồng Đức
Ngày ban hành 11/07/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8120_signed.pdf
 Trở về trang trước