14074/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14074/UBND-CN
Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c14074_signed.pdf
 Trở về trang trước