66/KH-UBND
Chi tiết văn bản
66/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Ngày ban hành 30/03/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh66_signed.pdf
 Trở về trang trước