1313/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1313/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh mức thu đóng góp của người hưởng lợi tại các khu du lịch thuộc phạm vi cấp nước của Tiểu dự án cấp nước sạch cho 8 xã huyện Hoằng Hóa thuộc Chương trình nước sạch và VSMTNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, vay vốn Ngân hàng Thế giới
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1313_signed.pdf
 Trở về trang trước