162/KH-UBND
Chi tiết văn bản
162/KH-UBND
Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 20/09/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh162_signed.pdf
 Trở về trang trước