4441/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4441/QĐ-UBND
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai, môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4441_signed.pdf
 Trở về trang trước