59/GP-UBND
Chi tiết văn bản
59/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty Cổ phần Gạch Bắc Sơn
Ngày ban hành 09/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp59_signed.pdf
 Trở về trang trước