7/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
7/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc phòng chống, ứng phó với bão số 4
Ngày ban hành 02/10/2015
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd7.PDF
 Trở về trang trước