145/GP-UBND
Chi tiết văn bản
145/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp145_signed.pdf
 Trở về trang trước