6/CT-UBND
Chi tiết văn bản
6/CT-UBND
Chỉ thị tăng cường các giải pháp xử lý hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 28/04/2017
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct6_signed.pdf
 Trở về trang trước