187/TB-UBND
Chi tiết văn bản
187/TB-UBND
Thông báo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2017 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành 26/09/2017
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb187_signed.pdf
 Trở về trang trước