607/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
607/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Ngày ban hành 12/02/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d607_signed.pdf
 Trở về trang trước