3869/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3869/QĐ-UBND
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 515B Thiệu Lý - Đông Hoàng
Ngày ban hành 11/10/2017
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3869_signed.pdf
 Trở về trang trước