23/TB-UBND
Chi tiết văn bản
23/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở Xây dựng
Ngày ban hành 07/02/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb23_signed.pdf
 Trở về trang trước