136/BC-UBND
Chi tiết văn bản
136/BC-UBND
Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2002 - 2016
Ngày ban hành 15/09/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc136_signed.pdf
 Trở về trang trước