637/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
637/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình Khách sạn Đông Nam 2 tại khu phố Minh Hải, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn của Doanh nghiệp tư nhân du lịch Hiếu Ngân
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d637_signed.pdf
 Trở về trang trước