1778/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
1778/UBND-THKH
Giao tham mưu việc gia hạn thời gian đầu tư, xác nhận bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư Trung tâm đồ gỗ và trang thiết bị nội thất Phú Thịnh tại phường Ngọc Trại, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1778_signed.pdf
 Trở về trang trước