114/GP-UBND
Chi tiết văn bản
114/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho CTCP Tư vấn đầu tư xây dựng Thương mại và Du lịch Anh Dũng
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp114_signed.pdf
 Trở về trang trước