1769/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1769/UBND-CN
Đầu tư, khai thác các bến chuyên dùng container thuộc Cảng Nghi Sơn
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1769_signed.pdf
 Trở về trang trước