214/GP-UBND
Chi tiết văn bản
214/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất đối với Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Đại An
Ngày ban hành 06/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp214_signed.pdf
 Trở về trang trước