45/KH-UBND
Chi tiết văn bản
45/KH-UBND
Phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Ngày ban hành 05/03/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh45_signed.pdf
 Trở về trang trước