25/KH-UBND
Chi tiết văn bản
25/KH-UBND
Thực hiện Đề án "Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020
Ngày ban hành 29/01/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh25_signed.pdf
 Trở về trang trước