14075/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14075/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh nội dung lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu thương mại kết hợp khu ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c14075_signed.pdf
 Trở về trang trước