50/TB-UBND
Chi tiết văn bản
50/TB-UBND
Thông báo Kết luận Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với CTCP Tập đoàn Mặt Trời về quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn
Ngày ban hành 27/03/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb50_signed.pdf
 Trở về trang trước