64/TB-HĐTT
Chi tiết văn bản
64/TB-HĐTT
Thông báo kết quả chấm phúc khảo, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
Ngày ban hành 12/04/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb64_signed.pdf
 Trở về trang trước